ข้อมูลบริษัท PPK 69 jewely trade

+ ทางบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนค้าของเก่าถูกต้องตามกฏหมาย

+ ดำเนินธุรกิจรับซื้อขายเครื่องประดับมีค่ากว่า 20 ปี

+ ประเมินทรัพย์ตามราคาตลาด โดยทองเทียบราคาสมาคม

+ มีสาขาให้บริการกว่าสิบสาขาทั่วประเทศ